Lillehammer – byen ved Mjøsa eller E6?

SAMFUNN | 20. juni 2014 | By

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest
Ingen spiser lågåsild lenger. Ingen får varene tilsendt med båt over Mjøsa. Tømmerfløting og Mesna Kartongfabrikk har blitt erstattet med McDonald’s og kjøpesenter. Er det egentlig så viktig å være en Mjøsby?

Midt i fellesferien har du en mulighet til å uttale deg om den største utbyggingen i Lillehammer siden OL -94. Mens lokalavisens kontorer er nesten tomme, og du slumrer i solsengen på hytten, er fristen satt til å si hva vi mener skal vektlegges i den videre planleggingen av firefelts E6 gjennom Lillehammer. Spørsmålet som stilles er følgende: Skal Lillehammer være en by ved Mjøsa, eller E6?

Vegvesenet går mistenkelig stille i dørene når de legger planprogrammet for E6 ut på høring. Hele vegstrekningen fra Minnesund til Otta er ferdig planlagt. Nå gjenstår et lite men svært utfordrende vegstykke gjennom Lillehammer, mellom Vingrom og Ensby. Ikke på noen andre strekninger har vegvesenet planlagt å bygge firefelts gjennom et tettsted, inngrepet er både uvanlig og kontroversielt. For å gjøre det enkelt for oss har Vegvesenet valgt ut 2 alternativer: Enten legges vegen i tunnel fra Øyresvika, eller utvides vegen i dagens trasé. Vegvesenet anbefaler å utvide dagens trasé med noen endringer. Det vil medføre at flere kilometere med kulturarv legges under asfalt, og bydelen Vingnes som i stor grad er fredet og verneverdig vil raseres med stranda og Skibladnerbryggen og det som er. Vil vi det? Er vi ferdig med vår historie som Mjøsby?

Tja, kanskje det. For er det egentlig så viktig å være en Mjøsby? Begrepet er jo mildt sagt foreldet og har lite å gjøre med vår identitet i dag. Historisk oppstod ideen om en Mjøsby før Lillehammer ble prioritert som kjøpstad i 1815. Handelen foregikk på Mjøsa i fraktbåter. Sammen med elver og fosser var Mjøsa vår viktigste ressurs for næring og fiske. Navneforslagene fra 1815, Gudbrandstad, Lågenstad og Mjøsstad vitner om dette. Først i 1826 ble Lillehammer utnevnt til kjøpstad ved Mjøsa, med den klingende benevnelsen ”Kjøpstadanlegget Lillehammer og Vingnæs”. At Vingnes ble tegnet inn i Buchholz’ kvartalsvise reguleringskart fra 1827 skyldes at de fleste fraktbåtene som trafikkerte Mjøsa gikk i havn på Vingnes. Byen fikk dermed også en strategisk nærhet til sildevarpene langs Vingromlandet og oppover Lågen.

Men Mjøsa er forlengst utkonkurrert som ferdselsåre. Ingen spiser Lågåsild lenger, tømmerfløting og Mesna kartongfabrikk har blitt erstattet med McDonald’s og kjøpesenter. I stedet har vi fått den folkekjære E6 hvor tungtransporten dundrer gjennom Gudbrandsdalen. Skal vi dermed beholde Mjøsby-navnet av ren forfengelighet? Lillehammer trenger ikke Mjøsa. Kanskje til rekreasjon og fritid, men helt ærlig, hvem orker å sitte i båt på Mjøsa, eller ligge ved den såkalte strandpromenaden som dekker over søppelfyllingen ved Strandtorget når fire felt med tungtransport raser forbi.

Nei, fremtiden i Gudbrandsdalen tilhører tungtransporten. Det er ikke spesielt miljøvennlig, men bærekraft og miljø er blitt avleggs her i dalen, det var sånn man var opptatt av under OL i Lillehammer. Da var målsettingen at anleggene skulle gjøre minst mulig inngrep i naturen. OL skulle være bærekraftig. Selv om Hamar og Gjøvik nå knytter seg sterkere opp til sin Mjøsby-identitet ved å la Mjøsa og strandsonen være sentralt i videre byutvikling, og tilrettelegger for attraktive bolig og næringsområder ved Mjøsa, betyr ikke det at Lillehammer trenger å dilte etter. Legger vi E6 i tunnel får vi tilbake flere kilometere med strand som gir alt for mange muligheter. Plutselig har vi en ny strandsoneplan, masse ekstraarbeid og alt for mye hodebry. Det er viktig å vite hvilke konsekvenser de to alternativene kan medføre.

Lillehammer har fått valget, og vi starter friskt i feriemodus. Alle har rett til å bli hørt, det vet Vegvesenet, og det vet kommunens planleggere. Derfor er det best å legge høringsfrister når ingen hører etter. Veg blir det uansett. Skulle du nå likevel være hjemme ber jeg deg bruke noen minutter på de beslutningene vi står ovenfor og som kommer til å endre Lillehammer til evig tid. Og kjære politiker og saksbehandler som tar avgjørelsen på vår vegne, legg fagtermene og den pragmatiske politikken bort for en stund. Kjenn etter og lytt til hjertet ditt: Bygger du veger for Lillehammers fremtid? Tar du beslutninger som du med stolthet kan fortelle dine barnebarn at du var med på? Du har mulighet til å ønske det beste for byen vår. Valget er ditt. Men la for all del ikke avgjørelser bli sløvet av sommervarmen.DSC_1846

Comments

 1. Leave a Reply

  Asle Birkeland
  20. juni 2014

  Takk for et flott og tankevekkende
  innlegg! Dette bør alle politikere lese før de skal behandle planforslaget til høsten.
  Det viktige valget av trase for firefelts E6 er et viktig veivalg for Lillehammer på mer enn en måte..
  Tankevekkende er det også at ingen media var tilstede på Vegvesenets åpne møte forrige torsdag.. Er sommervarmen allerede så sløvende? At vegvesenet valgte å annonsere møte samme dagen som det ble avholdt burde ikke være til hinder for dem i like stor grad som for oss vanlige innbyggere, som gjerne leser avisen etter arbeidstid – i sommervarmen.. God sommer!

Leave a Comment

You can use these HTML tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>